Kalendář akcí ZŠ

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8
Příměstský tábor Veselá věda Chrudim
9
Příměstský tábor Veselá věda Chrudim
10
Příměstský tábor Veselá věda Chrudim
11
Příměstský tábor Veselá věda Chrudim
12
Příměstský tábor Veselá věda Chrudim
13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Kalendář akcí MŠ

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > > Zápis dětí do 1.třídy

Zápis dětí do 1.třídy

    Dobrý den, jsem velice ráda za všechny děti, jejichž rodiče si uvědomují přednosti málotřídních škol a rozhodli se nabídnout svému dítěti

pro první krůčky povinným vzděláváním rodinné prostředí naší školy s všeobjímající přízní a snahou pomoci dítěti v jeho náročném období

adaptace na školu. Děti se z naší školky  všechny dobře znají, poměrně dobře známe děti i my, učitelé. Děti, které k nám přišly z jiných škol,

do kolektivu také lehce zapadly a jsou u nás spokojeny. (Doporučuji Vám k nahlédnutí "Dotazník spokojenosti rodičů"). Často zjišťujeme

potřeby a přání našich dětí a vycházíme jim v jejich potřebách vstříc. Vedeme je k samostatnosti, ohleduplnosti, pracovitosti. Hledáme ideální

cesty výuky prostřednictvím nových metod, vybíráme i moderní učebnice, které podněcují kritické myšlení, jehož rozvoj se od současné školy očekává.

   Obě třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi, v malé třídě máme dokonce dotykovou.. V současnosti je v malé třídě v 1.ročníku 6 žáků,

ve druhém ročníku 6 žáků. Je tímto zřetelné, že prvňáček, který potřebuje do Vánoc všeobecnou podporu na každém kroku, má stále u ruky učitele,

aby mu pomohl. Nabízíme Vám možnost podívat se do výuky na "Den otevřených dveří" dne 19.2.2019. Můžete se podívat do malé třídy i do velké třídy

na výuku větších dětí. Pakliže budete tyto řádky číst až později, přijďte se do hodiny podle Vašich možností přijít podívat kdykoliv.

S pozdravem a s přáním příjemného dne a šťastné volby školy pro Vaše dítě Dagmar Marková

 

 

Informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

     Zápis do 1. ročníku Základní školy a mateřské školy Stolany pro školní rok 2019/2020 se bude

konat ve čtvrtek 4.dubna 2019 v době od 14:00 do 16:00 hodin ve třídě základní školy.

Náhradní termín je možno telefonicky domluvit s ředitelkou školy na čísle 469 637 944.     

     Kritéria k přijetí:

 • 1. Odklad školní docházky pro rok 2018/2019
 • 2. Trvalé bydliště dítěte ve Stolanech 
 • 3. Trvalé bydliště dítěte v našem školském obvodu

   K zápisu je nutné donést:

 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz zákonného zástupce ( formulář Žádosti o přijetí obdrží rodiče při zápisu )

    Průběh zápisu

 • pohovor s rodiči, vyplnění a kontrola formulářů
 • poznávání geometrických tvarů
 • určování barev
 • kresba postavy (úchop tužky)
 • matematické představy – počítání do 5, porovnávání více, méně, větší, menší
 • hrubá motorika – „opičí dráha“
 • báseň, píseň
 • výslovnost hlásek
 • vytleskávání rytmu – rytmizace slov, říkanek
 • orientace v prostoru - vpravo, vlevo, nahoře, dole…
 • rozklad slova na hlásky, skládání slov z hlásek
 • znalost rodinných vztahů, jmen členů rodiny...    

      Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto:

§ 36 odst. 3 školského zákona: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni,

kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku

v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky

již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky

podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte

narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného

lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. § 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte

v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné

školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného

školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní

docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Diagnostiku dětí,

u kterých zákonní zástupci žádají udělení odkladu školní docházky, provádí školské poradenské zařízení

(pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborný lékař nebo klinický psycholog.

Ředitel následně rozhoduje o udělení odkladu povinné školní docházky, je-li žádost podána v době zápisu dítěte

k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 školského zákona i s oběma doporučujícími posudky. 

      Dále se doporučuje, aby byla škola zákonnými zástupci informována o údajích potřebných pro účely

nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy:

 • o znevýhodnění dítěte, uvedeném v § 16 školského zákona, údaje o mimořádném nadání,                                                                                                                   údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou v souladu s § 16 školského zákona,                                                                                                            a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení,
 • údaji o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

 

MOC SE NA VÁS TĚŠÍ UČITELKY A BUDOUCÍ SPOLUŽÁCI !