Kalendář akcí ZŠ

P Ú S Č P S N
28 29 30 31
Ředitelské volno 31.10. a 1.11.2019
ŠD ve dnech ředitelského volna nebude otevřena
1
Ředitelské volno 31.10. a 1.11.2019
ŠD ve dnech ředitelského volna nebude otevřena
2 3
4 5 6
Organizace výuky dne 6. 11. 2019 - stávka pedagogických zaměstnanců
7 8 9 10
11 12 13
Muzeum Chrudim- Mozaika z dějin regionu
14 15 16 17
18 19 20 21 22
Muzeum Chrudim a knihovna
23 24
25
Divadlo "O chytré princezně"
26 27 28 29 30 1

Kalendář akcí MŠ

P Ú S Č P S N
28 29
Prázdninový provoz
30
Prázdninový provoz
31
Předplavecký výcvik 10
1 2 3
4 5 6
Z pohádky do pohádky
7
Keramická dílna
8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26
Jak se čert Lucíšek naučil poctivé řemeslo
27 28 29 30 1
Drobečková navigace

Úvod > > Pro rodiče

Pro rodiče

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE - školní rok 2019/2020

Obecně prospěšná společnost CENTRUM NA ROVINU se zaměřuje na rozvojovou spolupráci s cílem zlepšení vzdělávání, zdravotní péče a celkové životní úrovně v Keni. Naše MŠ se rozhodla podpořit tuto nadaci alespoň drobnými vánočními dárky: Nejvíce jsou potřeba do školy a školky psací a kreslící potřeby (tužky, pastelky, fixy, křídy...), dále stolní hry - puzzle, pexesa, různé hry typu aktivity (nutno s anglickým popiskem). Sbírka je dobrovolná. Potřebné věci můžete nosit do Vaší třídy do 31.10.2019. Předem děkujeme všem, kteří se zapojí do prospěšné činnosti - pomoci dětem v Africe. Pro více informací se podívejte na www.centrumnarovinu.cz.

 

 

 

Vážení rodiče,

dovolte nám, abychom se vyjádřily k Vašim připomínkám v dotaznících, jež jste měli možnost vyplnit v rámci celoročního hodnocení školního roku 2018/2019. Vše si bereme k srdci  a Vaši zpětnou vazbu využijeme v naší další práci, poněvadž jsme si vědomy toho, že je vždy a všude stále co zlepšovat. Děkujeme!

 

1. Jsou vzdělávací aktivity v MŠ zajímavé, pestré v dostatečné míře?

Mnoho aktivit zaměřeno na Berušky, u Zvonečků bychom uvítali více pohybových aktivit, kroužek i pro malé.

Pohybových aktivit v MŠ se mohou účastnit i děti ze třídy Zvonečky. V rámci nadstandardní nabídky probíhá rytmicko-pohybová průprava. MŠ se aktivně účastní celorepublikového projektu ve spolupráci s Českou obcí sokolskou „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“, díky němuž podporujeme u dětí soustavné zdokonalování pohybové zdatnosti a obratnosti v jednotlivých oblastech: přirozená cvičení – atletika, obratnost – gymnastické dovednosti, manipulace s míčem, netradiční činnosti, rozvíjení poznání. Denní samozřejmostí je přirozený pohyb při pobytu dětí venku a při řízených pohybových činnostech.

 

2. Jak často se zajímáte o výchovně vzdělávací činnosti třídy (projekty) a prospívání Vašeho dítěte v MŠ?

Při předání a při vyzvedávání dětí je málo času na probírání prospěchových nebo vývojových věcí:

V případě potřeby delšího rozhovoru jsou pro rodiče v MŠ vyhrazeny konzultační hodiny s vedoucí učitelkou. Pevný termín je celoročně vyvěšen na hlavní nástěnce v přízemí školy. Konzultace při ranním příchodu dětí nelze realizovat z organizačních důvodů, větší prostor je při odpoledním vyzvedávání dětí z MŠ. Kdykoliv lze však s třídními učitelkami domluvit vhodný termín osobní konzultace, jež zajistí dostatek klidu a soukromí.

 

3. Jak jste spokojeni s prostředím mateřské školy, školní zahrady a jejím vybavením?

Ceníme si Vaší spokojenosti, neusneme na vavřínech a i nadále budeme dovybavovat a zútulňovat prostředí, ve kterém tráví Vaši potomci, společně s námi, mnoho času. Zároveň děkujeme za veškerou pomoc a podporu z Vaší strany!

 

4. Jsou podle Vás děti se stravováním v MŠ spokojené?

Jsme potěšeni, že nemáte žádné výhrady ke stravování. Pochvaly s radostí předáme.

 

5. Je hygiena a čistota prostředí MŠ vyhovující?

Paní Svobodová odvedla pro naši školu obrovský kus práce a zajištění čistoty celé budovy měla prostě v malíku. Jsme rádi, že  jste to tak vnímali i vy! Bude nám všem moc chybět a budeme si přát, aby na její práci navázal někdo alespoň z poloviny tak dobře, jak to dělala právě ona.

 

6. Vztah učitelek je podle Vašeho názoru:

Snažíme se ke všem dětem přistupovat dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Zajišťujeme z naší strany přístup nejen v rovině odborné – kvalifikované, ale neméně podstatná je pro nás i lidská rovina – přátelský přístup s oboustranným respektem a důsledností. Pevně věříme, že se Vašim dětem v MŠ líbí a sdělování jejich zážitků je vedeno převážně v pozitivním duchu. Děkujeme za kladná hodnocení.


 

7. Jak posuzujete komunikaci mezi učitelkami a Vámi, jste s prací pedagogů spokojeni?

Uvítali bychom na konci roku nějaké shrnutí (pohled paní učitelky), v čem je dítě šikovné, v čem pokulhává, na co se mají rodiče zaměřit – slovní hodnocení:

V případě bezodkladnosti se s Vámi snažíme řešit nastalé situace ihned – většinou se týkají zdravotního stavu dětí, průběhu adaptace, úspěchů, chování, specifických potřeb, apod. Individuální vývoj dítěte v jednotlivých oblastech, úroveň dovedností a znalostí průběžně zaznamenáváme do diagnostických listů a portfolia dítěte, do nichž máte možnost nahlédnout a zkonzultovat s učitelkami na třídě.

Při počtu 28 dětí ve třídě je realizace individuálního slovního hodnocení opravdu velmi náročná. Dovolujeme si tvrdit, že v rámci vyplňování povinné dokumentace a splnění veškerých nařízení shora, jimž - jako klasická, tradiční MŠ, ze zákona podléháme, je tato myšlenka za současných podmínek nereálná, ale zamyslíme se…

Uvítali bychom větší a včasnou informovanost v případě, že má někdo z personálu odcházet. V případě nové paní učitelky – zveřejnění této informace včetně jména, abychom věděli, kdo se o naše děti stará:

Bohužel, případná oplodnění zaměstnankyň, související těhotenství a odchody na mateřské a rodičovské dovolené nejsme schopny ovlivnit :-) Totéž platí s výpověďmi podanými ze strany zaměstnanců, s odchody do důchodu či s dlouhodobými pracovními neschopnostmi. Všechny tyto okolnosti jsou však ve všech případech soukromé, patří k internímu chodu organizace, proto Vás prosíme o respektování tohoto faktu a důvěru ve vedení školy, které je v tomto směru plně kompetentní k výběru nových zaměstnanců. Věřte nám, že i my z toho máme mnohdy hlavu zamotanou, vypomáháme s úklidem, v kuchyni, dětem vždy zajišťujeme odborný pedagogický personál,… Prostě hákujeme i mnoho hodin přesčas, jen abychom nemuseli MŠ uzavřít či provoz omezit. Sehnat kvalifikované zaměstnance, jež vytrvají, je v současné době mnohdy velké umění. Doufejme, že v tomto směru jsou hektická a náročná období za námi.

Odpusťte nám, prosím, že jsme v tom šíleném kolotoči lidí, jenž se v posledních letech v MŠ odehrál, pravidelně neaktualizovaly jména učitelek na nástěnkách. Bylo to již nad naši kapacitu. Víme o tomto nedostatku a slibujeme, že se polepšíme! Vaše děti byly vždy s každou novou paní učitelkou pečlivě seznámeny! Vysvětlovat fakt, že jich mnoho po pár týdnech frnklo a opět jsme „osiřeli“ – to už bylo složitější, ale i s touto informací byly děti konfrontovány a vše jsme všichni společně zvládli bez jakékoliv újmy. Prosíme Vás, příště nás „kopnětě“ - ptejte se – NEKOUŠEME!

 

8. Jste dostatečně informováni o celkovém dění ve škole? (např. nástěnky, web. stránky, ústní informace rodičům,…)

Uvítali bychom řazení aktualit na webu formou kalendáře:

WEB – z organizačních důvodů a časových možností není možné zapisovat pořádané akce postupně. Vkládáme je na web z velké části najednou, na velký časový horizont dopředu a bohužel nelze zajistit, aby se v „Aktualitách“ řadily jinak než posloupně a to dle data konání. K jednodušší orientaci slouží kalendář akcí pro MŠ. Nachází se v pravé dolní části internetových stránek školy (v levé části je kalendář ZŠ), na kterém je vždy zobrazen aktuální měsíc. Žlutá pole v kalendáři znamenají, že je na daný den naplánována nějaká akce, jejíž podrobnosti získáte po rozkliknutí příslušného pole.

Na webových stránkách se lze přihlásit k odběru novinek emailem. Tato možnost by Vám měla zajistit aktuální informace - například při změně termínů akcí, apod.


 

9. Chtěli byste se více spolupodílet na aktivitách školy, a pokud ano, jakým způsobem?

Uvítali bychom, kdyby i během roku vedení informovalo, co je potřeba pořídit nebo na co se potřebují finance:

Chybí seznam potřeb pro školku:

Na webových stránkách školy průběžně aktualizujeme kolonku „Co bychom uvítali“. Najdete ji v sekci „Pro rodiče“.

Je to samozřejmě o čase rodičů, uvítali bychom společné výlety nebo zahradní setkání, apod., kde by se mohly v uvolněnější atmosféře řešit případné dotazy:

Společný výlet, zahradní setkání apod. – v tomto duchu se pokusíme nějakou akci naplánovat, zajistit termín, dopravu a dle Vašeho zájmu se nebráníme uskutečnění (například  společný výlet do ZOO, výlet parníkem Arnoštem z Pardubic, výlet do Pekla Čertovina, společnou turistikou v Toulovcových Maštalích,…).

K případným dotazům bychom raději zachovaly zavedené konzultační hodiny, prostor k dotazům při rodičovských schůzkách nebo možnost domluvy termínu osobní konzultace s třídními učitelkami. Děkujeme za pochopení!

 

10.  Jste spokojeni s nabídkou a množstvím kulturních akcí, výletů a dalších aktivit pro děti?

Chybí kroužek zaměřený na různé pohybové aktivity typu „sokol“:

Absence kroužku zaměřeného na pohybové aktivity typu „Sokol“ – Naše MŠ se již druhým rokem aktivně účastní celorepublikového projektu ve spolupráci s Českou obcí sokolskou „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“, díky němuž podporujeme u dětí soustavné zdokonalování pohybové zdatnosti a obratnosti v jednotlivých oblastech: přirozená cvičení – atletika, obratnost – gymnastické dovednosti, manipulace s míčem, netradiční činnosti, rozvíjení poznání.

 

11. Máte zájem o besedu s odborníky o výchovných problémech dětí v předškolním věku nebo o školní zralosti dětí?

Pokusíme se oslovit a zajistit besedu s PhDr. Lidmilou Pekařovou, o kterou máte zájem.

Na základě Vašeho zájmu se pokusíme oslovit a zajistit příslušného odborníka, který se věnuje problematice výchovných problémů dětí předškolního věku, který pracuje s celou třídou, kolektivem dětí.

 

12. Jak se podílíte na předškolní výchově a celkovém rozvoji svého dítěte v rodinném prostředí?

Děkujeme Vám za péči, kterou věnujete svým dětem a vězte, že rodičovství a výchova je dřina. Dlouhodobá, ale krásná. Těšte se z maličkostí, nepropadejte zoufalství a mějte na paměti, že k rodičovství patří i chyby – jsou přirozené a děláme je všichni.

 

13. Předčítáte Vašemu dítěti pohádky, vyprávíte si je spolu?

Jste úžasní! Jen tak dál!

Číst dětem je velmi důležité, povídat si o přečteném, hledat ponaučení, ověřovat si, zda dítě obsahu porozumělo, vymýšlet vlastní příběhy, držet se dějové linky,,… Děkujeme za spolupráci!

 

14. Myslíte si, že jste v rodině při výchově svého dítěte jednotní? Má Vaše dítě doma kázeňské problémy? (nedodržování pravidel, respektování autority, odmlouvání, projevy agresivity)

Přimlouváme se za jednotnost, důslednost a budování trpělivosti. I povinnosti, zákazy a respektování k výchově patří. Děti potřebují hranice, stabilitu, řád – umožňuje jim to lépe se zorientovat, pochopit, dodržovat. Pomozte jim vybudovat pevné základy, ať mají do budoucna na čem stavět a ať jednou dokáží se ctí čelit i stresu a náročným životním situacím.


 15. Respektujete doporučení učitelek při výchově svého dítěte?

Děkujeme za ochotu ke spolupráci!

 

16. Jak jste spokojeni s prací provozního personálu?

Pochvaly a báječná hodnocení rády předáme – i my si plně uvědomujeme a vážíme skvěle odvedené práce našich kolegyň!

 

17. Doporučili byste naši mateřskou školu svým známým?

Děkujeme za všechny kladné reference.

 

18. Chcete něco vzkázat nebo upozornit na něco, co nebylo obsaženo v dotazníku?

V budoucnu by bylo dobré mít k dispozici prostory pro pohybové aktivity, malou tělocvičnu s různými prvky, která by sloužila i pro děti ze ZŠ:

Ve třídě Berušek slouží k tomu účelu velká, prostorná herna, kterou děti využívají jak k volným hrám, tak právě k pohybovým aktivitám. Je vybavena četným nářadím a náčiním, pestrou škálou pomůcek k aktivnímu pohybu dětí, k rozvoji jejich fyzické zdatnosti a obratnosti. Hernu využívají i mladší děti ze Zvonečků. U dětí ze ZŠ probíhají hodiny tělesné výchovy převážně venku (hřiště, přilehlé okolí), za nepříznivého počasí však navštěvují naši hernu také. Zajištění jiné tělocvičny (výstavba nové, pronájem či umožnění obecních prostor) je v kompetenci zřizovatele školy.

Rádi bychom poprosili paní učitelku Součkovou, aby ještě vydržela:

Věřte, že i my ji budeme úpěnlivě a soustavně motivovat, aby zůstala ve vedoucí funkci co nejdéle. Svou práci odvádí skvěle a my jsme vděčné, že jí máme. Do důchodu má ještě daleko, nikam nepůjde a basta! :-)

Velice si vážíme všech Vašich milých slov, chvály a podpory. Jsou pro nás tou nejkrásnější zpětnou vazbou, díky které víme, že má naše práce smysl a motivujete nás k dalšímu rozvoji.

Svou práci máme rády, rády s Vašimi dětmi trávíme čas a pevně věříme, že jim bude naše péče užitečná do dalšího života, ať už školního, tak osobního.

Těšíme se na další spolupráci a doufáme, že si užijeme spoustu legrace!

 

                                                                                              Tým zaměstnanců MŠ Stolany

 

Začátek formul

Desatero pro rodiče předškoláka

 

Správné držení tužky

 

Co bychom uvítali

  • Kvalitní nelámavé pastelky výrazných barev (silné trojhranné)
  • Lepidlo HERKULES (tekuté)
  • Lesklé kovové knoflíky
  • žlutou a zelenou vlnu (zbytky), nebo jiné veselé barvy
  • čtvrtky A4, A3
  • lepidla v tubě (nejlepší je KORES nebo HERKULES) i bílá lepící pasta
  • gelové pastelky (přikládám obrázek)  
  • gelové pastelky.jpg                                                     

Všem případným dárcům předem děkujeme!!!