Kalendář akcí ZŠ

P Ú S Č P S N
30 31
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20
ZAHÁJENÍ KROUŽKŮ
21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Kalendář akcí MŠ

P Ú S Č P S N
30 31 1
ZAČÍNÁME!!!
2 3 4 5
6
Začínáme předplavecký výcvik
7 8 9
2. lekce předplaveckého kurzu
10 11 12
13
3. lekce předplaveckého kurzu
14 15
Logopedická depistáž
16
4. lekce přrdplaveckého kurzu
17 18 19
20
5. lekce předplaveckého kurzu
21 22
Hrajem dětem, hýbem světem
23
6. lekce předplaveckého kurzu
24 25 26
27
Lekce plavání se nekoná
28 29
Rozhledna Bára, Kočičí Hrádek
30
7. lekce předplaveckého kurzu
1 2 3
Drobečková navigace

Úvod > > Koncepce školy

Koncepce školy

 

Koncepce rozvoje

Základní školy a mateřské školy Stolany

 

 

Motto:

„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“                                                                        

                                                                                                                        Charles Farrar Browne

 

 

 

V duchu tohoto motta se snažíme především o harmonický rozvoj každého jedince. Respektujeme individualitu a podporujeme děti

s problémy v oblasti učení. Vzděláváme se v moderních postupech vzdělávání, studujeme příčiny chování lidí a dětí, abychom

předcházeli konfliktům. Vyhýbáme se tomu, aby škola byla stresujícím prostředím.

 

Charakteristika školy

Základní škola Stolany, Stolany 44, je součástí Základní školy a mateřské školy Stolany. Se školkou úzce spolupracujeme,

aktuálně z prostředků EU připravujeme děti předškolního věku na přechod do základní školy. V časové dotaci 1 hodina / 14 dní

si povídáme s předškoláky o tom, jak to chodí ve škole, seznamujeme je s učebnicemi, ale nastiňujeme i výuku. Prozatím

jsme se v rámci matematické pregramotnosti zaměřili na některé úkoly z učebnice 1.třídy ( učebnice matematiky podle

pana Hejného pro předškoláky je již v přípravné fázi ). Předškoláci byli v tomto týdnu i přímo v hodině matematiky ve třídě školy.

( Asi jste si nechali vyprávět J.)

 

Největší naší výhodou je adaptace na školu. Žáci v naší škole nemají s adaptací vůbec žádný problém. Znají prostředí, učitele

i děti, my je známe jmény, leccos o nich víme…. Adaptace na školu je rodiči často bagatelizována, ale je pro děti

tak náročnou fází života jako např. adaptace novomanželů na život ve dvou, nebo adaptace na život ve třech při narození

prvního potomka. Mějte to, prosím, na paměti…

 

A jak to u nás vypadá? Máme 2 třídy, ve kterých vyučujeme žáky 1.- 5.ročníku. Existenci 4.a 5.ročníku

si rodiče vymluvili před třemi lety – bylo to ve většině případů podmínkou, že jen tehdy dají děti k nám do školy,

aby se děti nemusely ve čtvrté třídě adaptovat znovu na školu a zvykat si na nový systém.. Dříve  se u nás vyučovali žáci pouze do 3.ročníku.

 

Žáci 1.a 2.třídy odchází na hodiny z kmenové třídy do malé třídy, ve které je v současné době 8 dětí a vyučuje je Dagmar Marková.

Ve 4.-5.třídě je nyní 11 dětí a vyučuje je Silvie Letáčková. Obě mají odpovídající kvalifikaci, navíc doplněnou studiem

speciální pedagogiky, což je přínosné především při vzdělávání dětí se specifickými poruchami učení – jsme schopné

včas odhalit potíže dětí se čtením, psaním..

Výborná je přítomnost asistentky pedagoga – Alexandra Hornerová Urbánková je pravou rukou učitelek všude, kde je potřeba.. Dana Pecinová učí prvouku a čtení u malých dětí.

 

 

Charakteristika výuky

Motivovala nás forma výuky ve waldorfské škole, vyučujeme tedy v blocích. Ranní blok 7,45 – 9,15 je buď matematika

nebo český jazyk, ostatní předměty řadíme po velké přestávce – díky spojení 2 ranních hodin děti mají možnost

každodenního dlouhého pobytu na vzduchu na školním dvoře. V odpoledních hodinách se třída mění na prostor

pro družinu, který využívají především žáci 1.-3.třídy. Paní vychovatelka Dana Pecinová zpestřuje dětem volný

čas spoustou zájmových aktivit, děti mají hodně času i pro volnou zábavu.

Předností školy je i snadná dosažitelnost, takže jsou místní děti schopny chodit brzy samy domů i do školy, ve skupině dětí to zvládají i prvňáčci.

Blízkost přírody a co největší pohyb na vzduchu při tělocviku, prvouce, popř. výtvarné výchově je výbornou

přidanou hodnotou naší školy. Využíváme v plné míře i zamrzlého rybníku na bruslení, kopečků na bobování,

sněhu na koulování…

 

 

Stravování

Máme zrekonstruovanou kuchyň a školní jídelnu. Kuchařky vaří domácí jídla kvalitně a chutně, v jídelně

je nově i nábytek pro různé věkové kategorie dětí. Rodiče mají velkou výhodu, že se mohou domluvit

s vychovatelkou nebo s učitelkou, do jaké míry dohlédnout na stravování jejich dítěte. Jako neméně

přínosné hodnotím i to, že všechny zaměstnankyně školy mají děti víceméně ve věku Vašich dětí... 

 

Pedagogický sbor

školy je tvořen 4 pedagogickými pracovnicemi, z toho 2 učitelky pro 1.stupeň, 1 vychovatelka a 1 asistentka

pedagoga.

 

Škola spolupracuje kromě mateřské školy s dalšími málotřídními školami v okolí, konzultuje přestupy dětí

na 2.stupeň s řediteli škol podle zájmu rodičů. Máme dobré vztahy i s Pedagogicko-psychologickou

poradnou v Chrudimi, s dětskou psycholožkou i s dětskou psychiatričkou.

 

Zážitkové aktivity nad rámec výuky

Po domluvě s rodiči na aktivních setkáních rodičů, které se odehrávají v přátelské atmosféře, konzultujeme

další postupy výuky a vzdělávání.

Třetím rokem pravidelně navštěvujeme knihovnu, kde jsou pro děti zamluveny besedy na čtenářské téma.

Všechny děti mají čtenářskou legitimaci. Hledáme cesty, jak v dětech nenásilně rozvíjet čtenářství.

Rodiče to nijak nelimituje, knihy je možné kdykoliv vrátit do boxu k tomu určenému před knihovnou.

(Léta vyučujeme čtení genetickou metodou, která se nám velmi osvědčila. Je to metoda „jedné náročnosti“,

kdy se děti nejprve učí číst velkými tiskacími písmeny - v listopadu je již umí všechna a ihned mohou číst

malými písmeny. Je to jediná metoda, kde děti vše, co napíší, umí přečíst a naopak. )

Besedu často spojujeme s návštěvou Průmyslového muzea Chrudim, kde jsou připraveny profesionální programy

pro děti. Výuku obohacujeme i návštěvami divadel a koncertů. Jezdíme co nejvíce veřejnými dopravními

prostředky – děti tedy poznají život i prakticky.

Pravidelně dětem zařizujeme kurzy plavání v chrudimském bazénu a kurzy lyžování se SCI FANATIC Hlinsko.

 

Kroužky

Škola nabízí třetí rok bezplatně kroužky hrazené z grantu EU :

klub AJ konverzace a klub ICT

 

náboženství – bezplatně vyučuje sestra Terezie z Řádu školských sester v Hoješíně

keramika – ve škole vyučují učitelky DDM Chrudim cca 1.200,-Kč na rok

 

 

Prevence rizikového chování

V rámci prevence rizikového chování spolupracujeme s neziskovou společností ARCHA v Chrudimi,

organizujeme besedy pro děti s Tarabkou Nasavrky – mysliveckou organizací. Beseda s letuškou

se nám nedávno obzvláště povedla – děti se šátkem na očích hádaly zaměstnání pozvaného hosta

(na otázky o jeho povolání letuška směla odpovídat pouze ANO-NE). /Kromě besedy žáci vnímali svět i jiným

způsobem, když si uvědomili, jak asi žijí nevidomí./

 

Využíváme v plné míře interaktivní tabuli – díky besedě s letuškou jsme se seznámili blíže i s prostředím

různých druhů letadel... V malé třídě máme nově i dotykovou tabuli. Máme tablety, velká třída disponuje počítači. Jsme nakloněni dalšímu vzdělávání dětí ruku v ruce s vývojem společnosti, se životem…

 

 

Další otázky týkající se vzdělávání na naší škole Vám rádi kdykoli odpovíme.

S přáním příjemných dní

Dagmar Marková – řed.školy

 

 

31. 8. 2021