Kalendář akcí ZŠ

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31
Preventivní antigenní testování a trasování ve školách od ledna 2022
1 2
3 4
5. lekce plavání 2021/2022
5
1. lekce lyžování 2022
1. lekce lyžování 2022- zrušeno
6
Tříkrálová sbírka 2022
7 8 9
10 11
6. lekce plavání 2021/2022
12
2. lekce lyžování 2022
13 14 15 16
17 18
7. lekce plavání 2021/2022
19
3. lekce lyžování 2022
20 21 22 23
24 25
8. lekce plavání 2021/2022
26
4. lekce lyžování 2022
27 28 29 30
31 1
9. lekce plavání 2021/2022
2
5. lekce lyžování 2022
3 4 5 6

Kalendář akcí MŠ

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5
Odpadá 1. lekce lyžařského výcviku
Začíná lyžařský kurz
6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18
Návštěva hvězdárny - POZOR ZMĚNA!!!
19 20
Z pohádky do pohádky
21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2
Zábavná první pomoc
3 4 5 6
Drobečková navigace

Úvod > > Koncepce školy

Koncepce školy

 

Koncepce rozvoje

Základní školy a mateřské školy Stolany

 

 

Motto:

„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“                                                                        

                                                                                                                        Charles Farrar Browne

 

 

 

V duchu tohoto motta se snažíme především o harmonický rozvoj každého jedince. Respektujeme individualitu a podporujeme děti

s problémy v oblasti učení. Vzděláváme se v moderních postupech vzdělávání, studujeme příčiny chování lidí a dětí, abychom

předcházeli konfliktům. Vyhýbáme se tomu, aby škola byla stresujícím prostředím.

 

Charakteristika školy

Základní škola je součástí Základní školy a mateřské školy Stolany. Se školkou úzce spolupracujeme, necháváme děti alespoň nahlédnout

pod pokličku školy, pakliže to hygienická situace dovolí. S pedagogy konzultujeme pedagogické otázky.

 

Největší naší výhodou je adaptace na školu. Žáci v naší škole nemají s adaptací problém. Znají prostředí, učitele

i děti, my je známe jmény, leccos o nich víme…. Adaptace na školu je rodiči často bagatelizována, ale je pro děti

tak náročnou fází života totožnou adaptaci novomanželů na život ve dvou, nebo adaptaci na život ve třech při narození

prvního potomka. Mějte to, prosím, na paměti…

 

A jak to u nás vypadá? Máme 2 třídy, ve kterých vyučujeme žáky 1.- 5.ročníku. Existenci 4.a 5.ročníku

si rodiče vymluvili před pěti lety – bylo to ve většině případů podmínkou, že jen tehdy dají děti k nám do školy.

Báli se adaptace na novou školu, kdyby do čtvrtého ročníku žáci přecházeli na jinou školu, jak tomu bylo dříve.

 

Žáci 1.a 2.třídy odchází na hodiny z kmenové třídy do malé třídy, ve které je v současné době 8 dětí a vyučuje je Dagmar Marková.

Ve 4.-5.třídě je nyní 11 dětí a vyučuje je Silvie Letáčková. Obě mají odpovídající kvalifikaci doplněnou studiem

speciální pedagogiky, což je přínosné především při vzdělávání dětí se specifickými poruchami učení – 

včas se odhalí potíže dětí se čtením, psaním..

Výborná je přítomnost asistentky pedagoga – Alexandra Hörnerová Urbánková je pravou rukou učitelek všude, kde je potřeba..

Dana Pecinová učí prvouku a čtení u malých dětí. Nově přibyla Bohumila Novotná na výuku přírodovědy, vlastivědy,

čtení a geometrie u starších žáků.

 

 Charakteristika výuky

Motivovala nás forma výuky ve waldorfské škole, vyučujeme tedy v blocích. Ranní blok 7,45 – 9,15 je buď matematika

nebo český jazyk, ostatní předměty řadíme po velké přestávce – díky spojení 2 ranních hodin děti mají možnost

každodenního dlouhého pobytu o přestávce na vzduchu na školním dvoře. V odpoledních hodinách se třída mění na prostor

pro družinu, který využívají především mladší žáci. Paní vychovatelka Dana Pecinová zpestřuje dětem volný

čas spoustou zájmových aktivit, děti mají hodně času i pro volnou zábavu.

Předností školy je i snadná dosažitelnost, místní děti jsou schopny chodit brzy samy do školy i domů, ve skupině dětí to zvládají i prvňáčci.

Blízkost přírody a co největší pohyb na vzduchu při tělocviku, prvouce, popř. výtvarné výchově je výbornou

přidanou hodnotou naší školy. Využíváme v plné míře i zamrzlého rybníku na bruslení, kopečků na bobování,

sněhu na koulování…

  

Stravování

Máme zrekonstruovanou kuchyň a školní jídelnu. Kuchařky vaří domácí jídla kvalitně a chutně, v jídelně

je nábytek pro různé věkové kategorie dětí. Rodiče mají velkou výhodu, že se mohou domluvit

s vychovatelkou nebo s učitelkou, do jaké míry dohlédnout na stravování jejich dítěte. Jako neméně

přínosné hodnotím i to, že všichni zaměstnanci školy mají děti víceméně ve věku Vašich dětí... 

 

Pedagogický sbor

Pedagogický sbor je tvořen 4 pedagogy, z toho dvěma učitelkami pro 1.stupeň, vychovatelkou a asistentkou

pedagoga, která má zároveň i úvazek školního asistenta.

 

Škola spolupracuje kromě mateřské školy s dalšími málotřídními školami v okolí, konzultuje přestupy dětí

na 2.stupeň s řediteli škol podle zájmu rodičů. Máme dobré vztahy i s Pedagogicko-psychologickou

poradnou v Chrudimi, s dětskou psycholožkou i s dětskou psychiatričkou.

 

Zážitkové aktivity nad rámec výuky

Po domluvě s rodiči na setkáních rodičů, které se odehrávají v přátelské atmosféře, konzultujeme

další postupy výuky a vzdělávání.

Pravidelně navštěvujeme knihovnu, kde jsou pro žáky zamluveny besedy na čtenářské téma.

Všichni žáci mají čtenářskou legitimaci. Hledáme cesty, jak v dětech nenásilně rozvíjet čtenářství.

Rodiče to nijak nelimituje, knihy je možné kdykoliv vrátit do boxu k tomu určenému před knihovnou.

(Vyučujeme čtení genetickou metodou, která se nám lety osvědčila. Je to metoda „jedné náročnosti“,

kdy se žáci nejprve učí číst velkými tiskacími písmeny - v listopadu je již umí všechna a ihned mohou číst

malými písmeny. Je to jediná metoda, kde děti vše, co napíší, umí přečíst a naopak. )

Besedu často spojujeme s návštěvou Průmyslového muzea Chrudim, kde jsou připraveny profesionální programy

pro děti. Výuku obohacujeme i návštěvami divadel a koncertů. Jezdíme co nejvíce veřejnými dopravními

prostředky – děti tedy poznají život i prakticky.

Pravidelně dětem zařizujeme kurzy plavání na Sportovišti města Chrudim a kurzy lyžování se SCI FANATIC Hlinsko.

 

Kroužky

Škola nabízí pátým rokem bezplatně kroužky hrazené z grantu EU. Čerpáme třetí šablonu 

na klub konverzace v anglickém jazyce a klub ICT. Náboženství nově vyučuje Bohumila Novotná.

Keramiku ve škole vyučuje učitelka DDM Chrudim Iva Horáková.

 

 

Prevence rizikového chování

V rámci prevence rizikového chování spolupracujeme s neziskovou společností ARCHA v Chrudimi,

organizujeme besedy pro děti s Tarabkou Nasavrky – mysliveckou organizací.

 

 

Další otázky týkající se vzdělávání na naší škole Vám rádi kdykoli odpovíme.

S přáním příjemných dní

Dagmar Marková – řed.školy

 

 

31. 8. 2021