Drobečková navigace

Úvod > Jídelna > Pokyny k platbám

Pokyny k platbám

Způsob placení stravného a školného

  • bezhotovostně trvalým příkazem k úhradě na bankovní účet školy č. 250753355/0300

Trvalý příkaz si zařídíte u své banky na 10 měsíců (září – červen). U vedoucí školní jídelny si vyžádáte pevnou částku a variabilní symbol
(osobní číslo dítěte). Vyúčtování stravného bude provedeno 2 x ročně, a to k 31.12. a 30.6. Přeplatky stravného budou zaslány na Váš účet.
Záloha pro MŠ celodenní stravování 680,- Kč, školkovné 330,-
Záloha pro MŠ polodenní stravování 520,- Kč (4 hod.)
Záloha pro ZŠ 7-10 let 480,-Kč
Záloha pro ZŠ 11-14 let 500,- Kč
Případné změny Vašeho účtu je třeba včas nahlásit.
Od září 2020 za stravné a školkovné nepřijímáme hotovost.
Stravné a školkovné se platí na aktuální měsíc (např. v září na září).
Platba musí být uhrazena do 15. dne v měsíci.

Odhlašování obědů:

V případě onemocnění dítěte je povinností rodičů osobně, telefonicky nebo SMS zprávou obědy odhlásit nejpozději do 8.00 hodin v daný den.
V případě nemoci mají děti nárok na oběd pouze první den nepřítomnosti (do vlastních nádob).

Telefon pro MŠ – 466 566 955, 607 440 535
Telefon pro ZŠ – 469 637 944
Telefon pro ŠJ – 466 566 956

Mateřská škola

celodenní stravování 34,- Kč
polodenní stravování (4 hod.) 26,- Kč
přesnídávka 8,- Kč
oběd 18,- Kč
svačina 8,- Kč
děti 7 let (odklad školní docházky) 35,- Kč
školné 330,- Kč

Základní škola

oběd 7- 10 let 24,- Kč
oběd 11- 14 let 25,- Kč